*****خبرگزاری خبر لردگان***لطفا با انتقادات و پشنهاداتان در بهبودی وب یاری نمایید با تشکر خبـــرگزاری خبر لردگان ??

طرح های عمرانی و تنها یک طرح مختص شهرستان

  1. در اطلاعیه ای که استانداری استان ارائه کرده اند متاسفانه باز هم ناعدالتی کامل به چشم می خورد در حالی که شهرستان لردگان بیشترین جمعبیت را بعد از مرکز استان دارا ست اما متاسفانه کمترین توجه، به این شهرستان محروم می شود و چون منطقه ما از ضعف مدیریتی بالای رنج می برد و کسی نیست که از حقانیت شهرستان دفاع کند ،بنابراین بودجه و طرح های عمرانی بسیار اندکی و ان هم بخاطر اینکه نامی از لردگان بیاورند به شهرستان داده می شود. 
    تمام طرح های که در دور دوم رییس جمهور به شهرها اختصاص داده به شرح زیر می باشد و قضاوت را بر عهده خود شما می گذارم
    به گزارش واحد خبر اداره روابط عمومي استانداري: هيأت دولت عصر پنجشنبه در جلسه ويژه دور دوم سفرهاي استاني به رياست رئيس جمهوري اسلامي ايران تشكيل و پس از بحث و بررسي چهار ساعته بيش از 90 طرح براي تسريع در آباداني و پيشرفت اين استان به تصويب رسيد. از جمله اين مصوبات در بخش مالي و اعتباري مي توان به اختصاص مبلغ 50 ميليارد ريال وام قرض الحسنه/ افزايش سهم استان از منابع بانكي/ اختصاص تسهيلات بانكي بنگاه هاي زودبازده براي اجراي هفت هزار و 200 طرح توليدي از سهم كلي اختصاصي به استان/ تمديد زمان فروش اوراق مشاركت سال 86 وزارت مسكن و شهرسازي تا پايان تيرماه سال جاري/ اجازه فروش اوراق مشاركت به شهرداري شهركرد به ميزان 300 ميليارد ريال براي احياي بافت هاي فرسوده در سال جاري و اختصاص 12 ميليارد ريال براي مناطق محروم چهارمحال و بختياري اشاره كرد. اختصاص مبلغ 310 ميليارد ريال براي اجراي عمليات آبخيزداري، زيربنايي آب و خاك، اجراي شبكه هاي آبياري و زهكشي و سيستم هاي آبياري قطره فشار/ تأمين و انتقال آب براي هشت طرح آماده اجراي ويژه توسعه باغات/ اختصاص مبلغ 13 ميليارد ريال براي تكميل ايستگاه پمپاژ سونك و كانون اسكان و ساماندهي عشاير/ واگذاري مجتمع دشت زري و ساختمان هاي شركت تعاوني عشايري و جايگاه هاي توزيع سوخت در مناطق عشايري با اولويت به دانش آموختگان عشاير و روستايي استان و تكميل مطالعات استفاده از آب زاينده رود براي توليد و پرورش ماهيان سردابي از جمله مصوبات قسمت كشاورزي در بخش زيربنايي به شمار مي رود. در قسمت راه و شهرسازي بخش زيربنايي اختصاص مبلغ 150 ميليارد ريال براي انجام عمليات اجرايي در محورهاي بروجن- گندمان، شهركرد- بروجن، لردگان-گندمان، دهاقان-بروجن و باغبهادران به شهركرد در سال جاري/ پيش بيني و تأمين اعتبار لازم براي پروژه راه بروجن-لردگان/ اختصاص مبلغ 50 ميليارد ريال براي رفع نقاط حادثه خيز راه هاي استان/تكميل سالن هاي انتظار پروازهاي بين المللي فرودگاه شهركرد/ نصب و تجهيز پنج ايستگاه هواشناسي خودكار/ انجام مطالعات تكميلي پروژه راه آهن سراسري اصفهان-خوزستان از طريق استان چهارمحال و بختياري/ اختصاص مبلغ شش ميليارد ريال براي مطالعه و كمك به بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهر هاي استان/ احداث و نوسازي چهار هزار واحد مسكوني روستايي/ تأمين اعتبار ايجاد زير ساخت ها و تكميل طرح هاي آب رساني و فاضلاب طرح هاي مسكن مهر در شهرك منظريه/ اعمال تخفيف 50 درصدي هزينه صدور پروانه ساختماني در طرح مسكن مهر/ تسريع در واگذاري زمين براي مسكن مهر در شهر اردل/ تأمين اعتبار آماده سازي مسكن جايگزين براي روستاهاي اردل در معرض سوانح طبيعي و اختصاص 25 ميليارد ريال براي بهسازي راه هاي عبور و مرور در مناطق حاشيه شهركرد به تصويب اعضاي هيأت دولت رسيد. در قسمت صنعتي و نفت و گاز بخش زيربنايي هم تسهيلات مورد نياز ( به مبلغ شش هزار ميليارد ريال براي اجراي 15 واحد توليدي بزرگ موضوع طرح آمايش صنعت از طرف بخش غير دولتي در استان/ معافيت هاي مالياتي واحد هاي تازه تأسيس توليدي داخل شهرك هاي صنعتي خارج از شعاع 30 كيلو متري مركز استان به مدت 10 سال و ساير مجتمع هاي صنعتي غير شهركي ( در صورت شهركي شدن ) و طرح هاي كشاورزي و گردشگري/ مطالعه اجراي سه طرح صنايع پايين دستي پتروشيمي در سطح استان/ مطالعه براي اجراي مجموعه صنعتي ساخت مدارات آي سي (IC)/ اختصاص مبلغ 84 ميليارد ريال براي ايجاد زير ساخت هاي شهرك هاي صنعتي در سال جاري/ تأمين آب مورد نياز شهرك هاي صنعتي استان/ اختصاص تسهيلات بنگاه هاي زودبازده براي بافندگان تك باف فرش/ صدور مجوز براي احداث پالايشگاه نفت از سوي بخش غير دولتي در استان طي سال جاري/ مطالعه و ارزيابي ميزان ذخاير نفت و گاز در استان با اولويت (لردگان) در سال جاري/ مطالعه و اجراي طرح خط انتقال گاز اردل و دشتك/ تأمبن گاز شهرك ها و نواحي صنعتي استان با اولويت واحد فولاد چهارمحال و بختياري/ بررسي تقويت خط انتقال گاز و تغذيه استان و تقويت خطوط تغذيه در صورت نياز/ تأمين اعتبار تملك زمين شهرك صنعتي فارسان و مطالعه ايجاد خوشه هاي صنعتي گز بلداجي و آب بسته بندي ديمه در جلسه هيأت دولت تصويب شد. در قسمت آب و برق بخش زيربنايي نيز اختصاص مبلغ 10 ميليارد ريال براي بهينه سازي و توسعه شبكه هاي توزيع برق شهركرد/ تكميل طرح توسعه پست 400 كيلو ولت شهركرد/ شروع به احداث پست هاي 400 كيلو ولت فرادنبه و لردگان/ تكميل مطالعه و شروع به احداث پست هاي 20/63 كيلو ولت سندگان و دشتك در سال آينده/ انجام مطالعه فاز دوم طرح انتقال آب شرب و صنعت از رودخانه زاينده رود به شهر ها و روستاهاي مسير منطقه بن تا بروجن/ تكميل فاز اول طرح آبرساني و احداث تصفيه خانه شهركرد از چشمه كوهرنگ/ مطالعه آبخيزداري در حوزه هاي آبخيز چشمه هاي آب دهنده و تأمين آب شرب و آب مورد نياز صنعت شهرستان لردگان از چشمه هاي آب سفيد، آب شرب شهر ناغان ازچشمه كيغان و آب رستم، آّب شرب شهرها و روستاهاي حدفاصل سودجان تا سورشجان و آب اراضي كشاورزي 1440 هكتاري شهرستان كوهرنگ در سال جاري/ تكميل مطالعه فاز دوم سدهاي ونك، گرگك و سد و نيروگاه زاينده رود عليا و انتقال آب بازفت به كوهرنگ براي تأمين آب شرب و كشاورزي دشت هاي استان در سال جاري/ تكميل و بهره برداري از پروژه هاي سد سورك، باباب حيدر و گهرو/ انجام مطالعه طرح انتقال آب رودخانه نازي به حوزه مورز/ مطالعه حريم و بستر رودخانه هاي استان و انجام عمليات ساحل سازي و آزاد سازي حريم هاي آن (مهندسي رودخانه) در سال 88/ تأمين نيازهاي آبي طرح هاي توسعه اي قابل اجرا از طريق تخصيص آب از منابع موجود/ پيش بيني اعتبار اجرايي سد و شبكه آبياري و زهكشي سد آقبلاغ در سال آينده/ تسريع در احداث پل و راه هاي جايگزين محدوده مخزن سد كارون چهار/ تسريع در احداث تأسيسات فاضلاب شهرهاي سورشجان، شلمزار، گهرو، اردل و گندمان/ انجام مطالعات فاضلاب روستاهاي استان/ توسعه، نصب و راه اندازي 15 ايستگاه تلفن همراه، اجرا، اتصال و توسعه فيبر نوري و اينترنت پرسرعت، توسعه سخت افزار و نرم افزار سوئيچ تلفن همراه استان به ميزان 100 هزار شماره و واگذاري 10 هزار شماره تلفن ثابت/ اصلاح سهميه سيمان استان در حد ميانگين سرانه كشوري/ اختصاص 10 ميليارد ريال تسهيلات براي حمايت و تقويت تعاوني هاي زنان، جوانان و فارغ التحصيلان/ اختصاص مبلغ 35 ميليارد ريال تسهيلات سرمايه در گردش واحد هاي تعاوني استان/ اكتشاف شيل هاي بيتومينه در شهرستان كوهرنگ/ اختصاص مبلغ پنج ميليارد ريال براي تجهيز و راه اندازي آزمايشگاه آب معدني و مصالح ساختماني/ احداث مركز كسب و كار شهرك صنعتي شهركرد به ميزان چهار هزار متر مربع/ مطالعه و امكان سنجي احداث تصفيه خانه شهرك هاي صنعتي ديمه، سندگان،لردگان، سامان يك و دو و سفيد دشت (براساس نياز)/ احداث 10 ايستگاه آتش نشاني/ اختصاص مبلغ 77 ميليارد ريال براي كمك به طرح هاي بهبود عبور و مرور شهري، خريد ماشين آلات مورد نياز شهرداري ها و دهياري ها، طرح هاي پسماند، اعطاي وام به طرح هاي درآمد زاي شهرداري ها، مطالعات جداسازي آب شرب از آب مصرفي فضاي سبز، انجام مطالعات طرح هاي حمل و نقل، كمك به ساماندهي گلزار شهداء و كمك بلاعوض به شهرداري ها و دهياري ها/ اختصاص 30 دستگاه اتوبوس، پنج دستگاه ميدل باس، 40 دستگاه ون، 85 دستگاه تاكسي جايگزين، توسعه و نوسازي ناوگان تاكسي راني استان/ اختصاص مبلغ 70 ميليارد ريال براي ساماندهي مسيل هاي شهري و روستايي، آماده سازي سايت شهرك حوادثي شرق اردل، اجراي طرح هاي آبخيزداري، مطالعات تحقيقات و آموزش عمومي و تخصصي مقابله با حوادث غيرمترقبه، تهيه بيمارستان صحرايي با تجهيزات احداث سوله ويژه نگهداري اقلام امدادي (انبار امدادي) و سالن چند منظوره به تصويب اعضاي هيأت دولت رسيد. اختصاص مبلغ 10 ميليارد ريال يارانه به منظور افزايش سهميه شير خانوار/ اختصاص مبلغ چهار ميليارد ريال براي تغيير كاربري تخت هاي بيمارستان رسالت به تخت هاي سوانح سوختگي/ انجام مطالع احداث مجتمع هاي خوابگاهي دانشجويي/ تجهز و تأمين آمبولانس و امكانات 10 پايگاه اورژانس جاده اي/ اختصاص مبلغ 12 ميليارد ريال براي تجهيز بيمارستان هاجر شهركرد به يك دستگاه آنژيوگرافي/ مطالعه احداث بيمارستان 10 تختخوابي در شهرهاي سامان، بن و شلمزار در سال جاري/ توسعه و تجهيز بيمارستان شهر لردگان از 96 به 120 تختخواب/ تأمين 60 درصد اعتبار تكميل بيمارستان تخصصي قلب در استان پس از تأمين 40 درصد اعتبار اوليه از طرف خيرين/ اختصاص 40 ميليارد ريال براي احداث و حصار كشي خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي شهري و روستايي/ اختصاص مبلغ 50 ميليارد ريال براي تكميل ساختمان بيمارستان آيت ا... كاشاني شهركرد/ اختصاص مبلغ 20 ميليارد ريال براي احداث كلينيك تخصصي فارسان و كلينيك ويژه زنان شهركرد/ اختصاص مبلغ 15 ميليارد ريال تسهيلات براي كمك به آزادي زندانيان محكوم معسر/ اختصاص مبلغ پنج ميليارد ريال براي حمايت از زندانيان و ارائه خدمات مشاوره اي به زندانيان و خانواده آنان/ احداث كانون اصلاح و تربيت به ظرفيت 50 نفر در مركز استان/ مكانيزه كردن اطلاعات ثبت اسناد و املاك در سال جاري/ اختصاص 89 ميليارد ريال براي احداث 400 واحد مسكوني مددجويان شهري، خوابگاه دانش آموزان كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان اردل، كمك به تعمير مسكن 12 هزار نفري مددجويان، كمك بلاعوض براي خريد لوازم خانگي محرومين، تأمين دو هزار جهيزيه، احداث مركز اجتماع درمان مدار (TC)، تكميل اردوگاه فرهنگي و تربيتي شهر سامان، احداث دو خانه مهر در پارك هاي مركز استان براي بازنشستگان كشوري و تأمين اجتماعي/ زير پوشش قرار دادن يكهزار معلول و يكهزار خانوار (زن سرپرست خانوار) ديگر/ احداث سه ساختمان اداري سازمان تأمين اجتماعي در شهرهاي چلگرد، سامان و فرخ شهر و توسعه پلي كلينيك تخصصي سازمان تأمين اجتماعي شهركرد نيز از ديگر مصوبات جلسه هيأت دولت در دور دوم سفر به چهارمحال و بختياري است. در بخش ورزش اختصاص يك و نيم ميليارد ريال براي تكميل و تجهيز سالن ورزشي زندان شهركرد/ تكميل مجموعه هاي ورزشي كارگران شهر هاي فارسان، شهركرد و بروجن در سال جاري/ تكميل عمليات ساخت استاديوم پنج هزار نفري شهركرد و مطالعه ايجاد استاديوم 15 هزار نفري/ احداث 14 سالن ورزشي و 12 سالن تير اندازي در شهرستان هاي استان/ احداث دو استخر سرپوشيده در شهرستان هاي كوهرنگ و كيار و احداث زمين چمن طبيعي مجموعه ورزشي شهر فرادنبه در جلسه هيأت دولت تصويب شد. در بخش فرهنگي و آموزشي اختصاص مبلغ 275 ميليارد ريال براي اجراي 13 طرح آموزشي در سطح دانشگاه هاي استان (شامل تكميل دانشگاه هاي پيام نور و مركز رشد)، احداث ساختمان مركزي دانشگاه شهركرد، طرح مجموعه فرهنگي آموزشي (توسعه مسجد دانشگاه و ايجاد گنبد بر مرقد شهداي گمنام)، مطالعه و احداث مجموعه دامپروري دانشگاه، احداث دانشكده ادبيات و علوم انساني شهركرد و دانشكده علوم انساني فارسان و دانشكده فني و مهندسي بروجن، تكميل پارك علم و فناوري، خريد مزرعه آموزش دانشگاه، مطالعه و احداث پژوهشكده زيست فناوري و ايجاد تأسيسات زيربنايي و احداث سلف سرويس دانشجويان مجتمع دانشگاهي بروجن/ اختصاص مبلغ 25 ميليارد ريال براي كمك به تكميل و تجهيز فرهنگسراي شهركرد/ مطالعه احداث كتابخانه مركزي استان/ تجهيز كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد در مناطق روستايي و عشايري/ اختصاص مبلغ پنج ميليارد ريال براي كمك به انجام فعاليت هاي فرهنگي و هنري/ اختصاص مبلغ 16 ميليارد ريال براي كمك به تعمير و مرمت مساجد و اماكن مذهبي و مصلي ها/ اختصاص مبلغ پنج ميليارد ريال براي انجام فعاليت هاي ديني و قرآني/ تجهيز مراكز آموزش فني و حرفه اي شهرك هاي صنعتي شهركرد و بروجن/ اختصاص مبلغ سه ميليارد ريال براي آموزش كسب و كار، تجهيز دبيرخانه و تهيه سند اشتغال استان در سال 87/ اختصاص مبلغ پنج ميليارد و 400 ميليون ريال براي تبديل 27 ايستگاه تك و دو برنامه اي سطح استان به ايستگاه هاي چهار برنامه اي/ سيگنال رساني شبكه استاني از شهركرد به لردگان/ اختصاص مبلغ 10 ميليارد ريال براي تكميل مجتمع فرهنگي ورزشي ايثار شهركرد در سال 87/ اختصاص مبلغ هشت ميليارد ريال براي ساماندهي گلزار شهداء در سال آينده/ افزايش مبلغ چهار ميليارد ريال به سرجمع اعتبارات عمراني بنياد شهيد و امور ايثارگران نيز در اين سفر مورد تصويب اعضاي هيأت دولت قرار گرفت. همچنين در بخش ميراث فرهنگي، گردشگري و محيط زيست تعيين 9 منطقه نمونه گردشگري ملي/ تجهيز پارك و ساختمان پارك ويژه گردشگري در سال جاري/ اختصاص مبلغ شش ميليارد ريال براي مرمت بناها و ساماندهي بافت هاي تاريخي روستايي در سال جاري/ انجام مطالعه ايجاد شهرك و بازارچه صنايع دستي در استان طي سال 87/ تجهيز موزه هاي سنگ و قلعه امير مفخم در سال جاري/ اختصاص مبلغ دو ميليارد ريال براي توسعه زير ساخت هاي گردشگري امامزاده سيد سعيد چليچه/ اختصاص مبلغ چهار ميليارد ريال براي فنس كشي مناطق حفاظت شده و انجام مطالعات طرح هاي تفصيلي در مناطق چهار گانه و تجهيز پاسگاه هاي استان به تجهيزات انرژي خورشيدي و سيستم هاي نوين حفاظتي در سال هاي 87 و 88 و اختصاص مبلغ دو ميليارد ريال براي واگذاري پنج دستگاه خودروي كمك دار سواري و پنج دستگاه خودروي دوگانه سوز به منظور پايش مناطق و گشت شهري نيز به تصويب اعضاي هيأت دولت رسيد.

نظرات:
?
?

اجراي مصوبات سفر دوم دولت، لردگان را متحول مي‌كند

خبرگزاري فارس: فرماندار شهرستان لردگان دومين سفر استاني هيئت دولت به چهارمحال و بختياري را اقدامي در راستاي عدالت محوري دولت نهم دانست و گفت: اجراي مجموع پروژه‌هايي كه براي توسعه لردگان در نظر گرفته شد، اين شهرستان را متحول مي‌كند
به گزارش خبرگزاري فارس از لردگان، حسنعلي جعفري امروز در جمع خبرنگاران اقدامات دولت نهم در استان چهارمحال و بختياري را تحسين برانگيز عنوان كرد و افزود: در مدت دو و نيم سال گذشته فعاليت‌هاي عمراني در شهرستان لردگان رشد بسيار محسوس و غير قابل مقايسه‌اي نسبت به دوران گذشته داشته است.
وي تصريح كرد: در دومين سفر استاني هيئت دولت به چهارمحال و بختياري در مجموع مصوبات نشست هيئت دولت در شهركرد و بررسي‌ها و دستورات نماينده ويژه رئيس جمهور در شهرستان لردگان، اجراي پنجاه و دو پروژه در بخش‌هاي مختلف به تصويب رسيد.
جعفري مطالعه و ارزيابي ميزان ذخاير نفت و گاز لردگان، شروع به احداث پست 400 كيلو ولت، مطالعه آبخيزداري در حوزه هاي آبخيز چشمه هاي آب دهنده، تأمين آب شرب و آب مورد نياز بخش صنعت لردگان از چشمه آب سفيد، توسعه بيمارستان شهدا به صد و بيست تختخواب، تعيين منطقه ارمند و بارز به عنوان منطقه نمونه گردشگري، تأمين اعتبار پروژه راه بروجن به لردگان و سيگنال رساني شبكه استاني از شهركرد به لردگان را از مهم‌ترين مصوبات دومين نشست هيئت دولت در چهارمحال و بختياري براي توسعه شهرستان لردگان برشمرد.
به گفته وي احداث چند واحد مسكوني روستايي، چند فضاي آموزشي، اختصاص اعتبار لازم براي تأمين آب شرب روستاها، انتقال آب براي مصارف كشاورزي، گازرساني به روستاهاي سردسير و جنگل نشين، كمك به شهرداري‌ها و دهياري‌ها سرفصل تعدادي ديگر از طرح‌هايي است كه در سفر اخير هيئت دولت، براي توسعه لردگان در نظر گرفته شد.
جعفري تأكيد كرد: شهرستان لردگان علاوه بر طرح هاي ذكر شده در مصوبات كلي هيئت دولت به منظور توسعه بخش هاي صنعتي، كشاورزي، گردشگري، زيربنايي و مالي نيز سهيم خواهد بود.
فرماندار شهرستان لردگان اجراي پروژه‌هاي ياد شده را تعهد مسئولان اين شهرستان در جهت خدمت رساني به مردم دانست و اظهار اميدواري كرد كه با اجراي صحيح و به موقع اين طرح‌ها افق تازه‌اي در توسعه و پيشرفت شهرستان لردگان گشوده شود.
این درحالیست که هیچ گونه تغییری در رشد اقتصاد و همچنین بیرون امدن شهرستان از محرمیت انجام نشده است وتنها چند کار محوری انجام شده است که مطواقعا زمان زیادی طول خواهد کشید که اگر این طرح های عظیم به بهره برداری برسند می توان به اینده شهرستان لردگان امیدوار شد ولی موضوعی که همیشه اذهان عمومی را مشغول خود کرده است این است که چه مدت این پروژها طول خواهند کشید.
همانطور که در جریان هستید اکنون حدود سه سال از طرح پتروشیمی می گذرد اما کاری که تا کنون انجام شده نامنویسی مردم برای سهام این پتروشیمی بوده است که البته امیدواریم هر چه سریعتر اقدام به انجام زیرساختی وشروع با همت بالا باشیم./

نظرات:
?
?

سد كارون-4 آذر سال 88 آبگيري مي‌شود

به گزارش خبرگزاري فارس از شهركرد، علي يوسف پور امروز در جريان بازديد از عمليات اجرايي سد و نيروگاه كارون-4 با اعلام اين خبر افزود: نيروگاه اين سد نيز اسفند ماه سال آينده به بهره برداري مي‌رسد.
وي افزود: با بهره برداري از اين نيروگاه، يك هزار مگاوات برق وارد مدار مي‌شود.
يوسف پور به آغاز عمليات احداث نيروگاه گازي لردگان در سال جاري خبر داد و گفت: ميزان توليد برق اوليه اين نيروگاه نيز 500 مگاوات پيش بيني شده است.
يوسف پور با بيان اينكه هم اكنون تمام برق مصرفي استان چهارمحال و بختياري به ميزان 300 مگاوات و وارداتي از استان‌هاي مجاور است افزود: با بهره برداري از نيروگاه سد كارون-4 و نيروگاه گازي لردگان، در اين استان پنج برابر ظرفيت مصرفي برق توليد مي‌شود.
معاون پشتيباني، حقوقي و امور مجلس وزارت نيرو با اشاره به برنامه ابن وزارتخانه براي احداث 6 سد در چهارمحال و بختياري از اين اقدام به عنوان نهضت سد سازي در چهارمحال و بختياري ياد كرد و از استاندار اين استان خواست تا يك رشته سد سازي در يكي از دانشگاه‌هاي استان به منظور تربيت نيروي متخصص بومي ايجاد شود.
يوسف پور همچنين گفت: مشكلات حاشيه‌اي سد كارون-4 از جمله مشكلات اجتماعي، راه‌هاي جايگزين و تعيين تكليف شركت آب منطقه‌اي بهره بردار در جلسه‌اي با حضور وزير نيرو، استاندار چهارمحال و بختياري و نمايندگان اين استان در مجلس شوراي اسلامي بررسي مي‌شود.
اين گزارش حاكي است، رجبعلي صادقي، استاندار چهارمحال و بختياري هم در اين بازديد خواستار اولويت دادن به نيروهاي بومي براي فعاليت و همكاري در احداث پروژه‌هاي وزارت نيرو از جمله سدهاي در دست احداث در اين استان شد.
در اين بازديد، نورالله حيدري، نماينده مردم اردل، فارسان، كيار و كوهرنگ، سيروس برنا، نماينده مردم بروجن و نصرالله ترابي نماينده مردم شهركرد در مجلس شوراي اسلامي، حسنعلي جعفري و مراد كاظمي، فرمانداران شهرستان‌هاي لردگان و اردل نيز حضور داشتند

نظرات:
?
?

چهارمحال و بختياري به زودي جريان برق صادر مي‌كند

خبرگزاري فارس: وزير نيرو با بيان اينكه هم اكنون تمامي برق مصرفي چهارمحال و بختياري از خارج از اين استان تامين مي‌شود، گفت: اين استان به زودي نيازهاي خود را تامين و جريان برق را به ديگر استان‌ها هم صادر مي‌كند.
به گزارش خبرگزاري فارس از شهركرد، پرويز فتاح عصر امروز در حاشيه سفر استاني هيئت دولت به چهارمحال و بختياري در جمع خبرنگاران، ميزان برق مصرفي اين استان را 300 مگاوات اعلام كرد و افزود: با راه‌اندازي نيروگاه «كارون 4» و نيروگاه گازي لردگان، هزار و 500 مگاوات برق توليد مي‌شود كه اين ميزان پنج برابر نياز مصرفي در اين استان است.
وي اضافه كرد: توليد اين ميزان برق، تضميني براي توسعه چهارمحال و بختياري است.
فتاح به وجود 11درصد آب‌هاي كشور در استان چهارمحال و بختياري اشاره كرد و گفت: در بين مردم اين استان برخي حساسيت‌ها وجود دارد و مي‌گويند كه ما به حسرت عبور اين آب را از مرزهاي استان نظاره‌گر هستيم.
وي با بيان اينكه وزارت نيرو متوجه اين حساسيت‌ها هست، اظهار داشت: اين يكي از زيبايي‌هاي كشور است كه استان‌ها از مواهب يكديگر بهره‌مند مي‌شوند و اين با مقام شامخ متواضع مردم همخواني دارد.
فتاح اولويت مصرف و بهره گيري از آب چهارمحال و بختياري را حق مردم همين استان دانست و گفت: هيچ محدوديتي براي استان چهارمحال و بختياري در استفاده از منابع آبي وجود ندارد.
وزير نيرو با اشاره به اختصاص 200 ميليون متر مكعب آب براي آبياري اراضي اين استان، گفت: اختصاص اين مقدار آب براي چهارمحال و بختياري در طول تاريخ بي‌سابقه است.
فتاح در پايان اضافه كرد: هنوز از تمام ظرفيت اين ميزان آب استفاده نشده و از استاندار و رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان مدعي موضوع خواهم شد.

نظرات:
?
?

چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آبشار آتشگاه در 40 كيلومتري شهر لردگان، پس از روستاي ميلاس و سردشت شوش در روستاي آتشگاه واقع شده است. روستاي آتشگاه كه خاطرات سرداران عيلامي را به ياد مي‌آورد، دره‌اي تنگ و زيبا با خصوصيات بكر و طبيعي است. در ميان دره، نهر خروشان جاري است و سنگ‌هاي آهكي و گچي و درختان كهنسال گردو، خيار، بلوط و زبان گنجشك پيرامون آن را فرا گرفته‌اند و شيب زياد و پستي و بلندي‌هاي جابجاي آن آبشارهاي كوچك متعددي را در طول 3 كيلومتر ايجاد كرده است.   با آنكه منطقه هوايي معتدل به گرم دارد، ليكن در ميان دره هوا به شدت خنك و روح فزا است.اما.....!!!!!


اما متاسفانه در بین راه با صحنه های بسیار تاسف اوری روبرو می شویم که بعد از صحبت با مسافرانی که به اتشگاه امده اند بیشتر بر ناراحتی ما می افزاید وان هم این هست که عده ای از بچه های خردسال در کنار جادها و مثل انسان های غار نشین به ماشین های مسافران با دمپایی حمله ور می شوند و وقتی صحبت های مردمی که برای دیدن این مناطق امده بوده اند را شنیده ام بسیار متاثر شدم این عزیزان بسیار شاکی بودند از مردم این منطقه و بیشتر انها با این حال که از این منطقه به عنوان بهشتی بر روی زمین یاد می کرده اند اما همگی گفته اند که اخرین باری هست که به این منطقه خواهند امد ولی.........
ولی چرا این کودکان به راحتی دست به چنین کارهای می زنند وچرا خانواده ها جلوی کارهای زشت پسران خردسال خود رانمی گیرند وچرا مسئولان فکری برای فرهنگ سازی و برطرف کردن این مشکل نمی کنند ؟ایا تاکنون فکر کرده اند که چه دیدگاهی نسبت به شهرستانمان مردم دیگر شهرها پیدا می کنند ؟ایا فکر کرده اید که هیچ چیز بدتر از این نیست که شهرستانمان را یک شهرستان عقب افتاده ببینند ؟ایا فکر کرده اید که وقتی در یک جمع بخواهیم خودمان را معرفی کنیم  شرم کنیم که بگوییم شهرستان لردگان بزرگ شده ایم ؟و چرا ؟این درد کمی نیست که بعضی از کودکان بی ادب باعث ان شده اند من از همین جا از تمام کسانی که در این باره مسئول هستند عاجزانه خواهش می کنم نذارید بیشتر از این شهرستانمان حقیر و خار بشود که از گفتننام لردگان خجالت و شرممان شود
واقعا چرا باید این گونه شود و چه کسی باید جوابگوی این فقر فرهنگی باشد

نظرات:
?
?

قطع بی رویه برق باعث کلافگی مردم شده است

هرچند براي مردم ماقطع برق امري عادي است و اگر هفته اي يا ماهي يكي دو بار اين اتفاق نيفتد براي همهقطع برق مردم را کلافه کرد تازگي دارد
اما امروز چندمین روزی هست که مشاهده قطع طولانی برق بصورت پیاپی در شهر وروستاهایی همجوار شده ایم که جای بحث وتاسف دارد
قطع پیاپی برق در روستاهای شهرستان که باعث سوختن یا نیم سوز شدن وسایل برقی خانگی شده است این امر باعث نارضایتی بیشتر مردم شده و تقریبا همه از دست اداره برق شاکی هستند وگلایه می کنند و این درحالیست که بیشتر مردم تا کنون وسایل خنک کننده را روشن نکرده اند که مصرف برق بالا برود و از این می ترسند که با بالا رفتن گرما امکان قطع برق با مدت زمان بیشتری نیز وجود داشته باشد
البته شاید انداختن دکل برق در نزدیکی های تونل الغدیر بی ربط به این موضوع نباشد نباشه چون تا کنون موفق نشده اند به طور کامل این نقص را بر طرف کنند و به گفته بعضی از مسئولین بیشتر مجبور به روشن کردن ژنراتورهای عظیم مولد برق هستند و چون کشش تولید برق برای تمام شهرستان را ندارد در گاهی از اوقات مجبور به خاموش کردن این مولدها می شوند که همین امر باعث قطعی برق در مدت یک ساعت یا بیشتر می باشد
امیدواریم که اداره برق شهرستان تمام سعی خود را برای برطرف کردن مشکل برق شهرستان بکار بگیرند

نظرات:
?
?

درد و دل نویسنده

باعرض سلام خدمت همه همشهري هاي عزيزم. قبل ازهرچيز مي خواستم ازهمه شما كه من را تشويق و حمايت ويا با انتقادات بجا راهنمایی نموده اید تشكر کنم و امیدوارم بتوانم تمام سعی خود را در بالا بردن و بروزکردن خبرهای شهرستان، بکار ببرم.
امابعضي ازدوستان ازطريق تلفن ويا ايميل من را به طرفداري از حزب خاص يا ارگان هاي دولتي متهم نموده اند! ولی بايدخدمت اين دوستان عرض كنم كه دراين مدت سه سال كه دست به اطلاع رساني زده ام هدفي جز بيرون اوردن شهرستان از محروميت وهمچنين تحت فشار قراردادن مسئولان شهرستان، نداشتم ونخواهم داشت پس به همه شماعزيزان اطمينان مي دهم كه تمام سعي خود را براي بهتر نمودن این وبلاگ خبری خواهم کرد. البته تصمیم براین دارم که انشالله این وبلاگ را به سایت خبری و کاملا رسمی تبدیل نمایم که به حمایت شما عزیزان نیازمندم که مثل قبل من را با پيشنهادات و انتقاداتتان یاری نمایید.
۱۴/۰۳/۱۳۸۷
آبرود


نظرات:
?
?

کشف سلاح های غیر مجاز

فرماندار شهرستان لردگان اقای جعفري با اشاره به وجود سلاح‌هاي غير مجاز در سطح شهرستان لردگان گفت: در حال حاضر آماري از سلاح‌هاي غيرمجاز در اين شهرستان وجود ندارد اما براي جمع‌آوري اين سلاح‌ها پيشنهادهايي را ارائه کرده‌ايم و اميدواريم مسئولان مربوطه در اين رابطه اقدام کنند.
به گفته وي، در درگيري‌هاي اخير تعدادي از سلاح‌هاي موجود در بين مردم جمع‌آوري شد که جمع‌آوري سلاح‌هاي غيرمجاز اين شهرستان نيازمند يک برنامه‌ريزي منسجم است.در پي برخي درگيري‌هاي قومي و قبيله‌اي در اين شهرستان طي دو روز گذشته تاکنون، 4 نفر کشته و 12 نفر نيز زخمي شده‌اند که علت حادثه از سوي مراجع قانوني و دادگاه در حال پيگيري است.
حسن‌علي جعفري در گفت‌وگو با ايسنا افزود: علت درگيري بين دو خانواده اختلافات خانوادگي بوده که منجر به کشته شدن 2 زن و 2 مرد شده است.
وي در ادامه گفت: وضعيت مجروحاني که در بيمارستان به سر مي‌برند، در حال حاضر رو به بهبودي است.
جعفري با اشاره به قطع آب و برق توسط تعدادي از افراد در اين شهرستان، گفت: عاملان سقوط دکل برق در شهرستان شناسايي و يکي از آنان نيز بازداشت شده است که با کمک اين فرد، ديگر افراد نيز شناسايي و بازداشت خواهند شد.
معاون اجتماعي و ارشاد فرماندهي نيروي انتظامي استان چهارمحال و بختياري نيز با ايسنا گفت: با آغاز اين درگيري‌ها مسائل خانوادگي و قوميتي بر ادامه اختلافات و درگيري‌ها دامن زد.
سرهنگ محمدرضا رمضاني، آمار کشته‌شدگان در درگيري‌هاي اخير را با استناد به گفته‌هاي مقامات رسمي شهرستان لردگان، 4 نفر اعلام کرد و افزود: مردم منطقه آمار کشته‌شدگان حوادث اخير لردگان را بين 5 تا 6 نفر مي‌دانند.
وي وجود سلاح‌هاي گرم و شکاري در دست افراد را، يکي عوامل کشته شدن افراد دانست و گفت: با تلاش ماموران يگان ويژه نيروي انتظامي، تعدادي از سلاح‌هاي موجود در منطقه جمع‌آوري شده


نظرات:
?
?

طرح برخورد با مزاحمين خياباني در چهارمحال و بختياري اجرا مي‌شود

خبرگزاري فارس: معاون اجتماعي و ارشاد فرماندهي انتظامي چهارمحال و بختياري گفت: به منظور ارتقا امنيت و انضباط اجتماعي، طرح برخورد با مزاحمين خياباني، پاكسازي نقاط جرم‌خيز و ساماندهي معابر عمومي در سراسر اين استان اجرا مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري فارس از شهركرد، محمد رضا رمضاني امروز در جمع خبرنگاران هدف از اجراي اين طرح را ارتقا سطح امنيت و انضباط اجتماعي، پيشگيري از بروز رفتارهاي نابهنجار و مجرمانه، برخورد با جرائم مشهود در سطح معابر عمومي و افزايش رضايتمندي مردم استان چهارمحال و بختياري عنوان كرد و افزود: اين طرح به صورت مقطعي از امروز تا پايان خرداد اجرا مي‌شود.
وي در باره طرح ساماندهي معابر عمومي گفت: در اين طرح كه نگهبانان محله و شهرداري‌ها با نيروي انتظامي همكاري مي‌كنند، با افراد و صنوفي كه به طرق مختلف سد معبر كرده و همچنين با وسايل نقليه‌اي كه با توقف در محل‌هاي غيرمجاز براي شهروندان ايجاد مزاحمت مي كنند، برخورد مي‌شود.
رمضاني ادامه داد: در اين طرح همچنين با همكاري سازمان بهزيستي استان، متكديان و خرده‌فروشان از سطح شهرها جمع آوري مي‌شوند.
به گفته وي در قالب اين طرح، با موتور‌سوراني كه با حركات آزار دهنده و خطرآفرين براي شهروندان ايجاد مزاحمت مي‌كنند نيز برخورد مي‌شود.
معاون اجتماعي و ارشاد فرماندهي انتظامي چهارمحال و بختياري در خصوص طرح برخورد با مزاحمان خياباني و نواميس اظهار داشت: پاكسازي اماكن عمومي و تفريحي و قهوه‌خانه‌ها از وجود مزاحمان نواميس از اقداماتي است كه در قالب اين طرح اجرايي مي‌شود.
رمضاني از اجراي طرح برخورد با بدحجابي و بي‌حجابي در استان چهارمحال و بختياري خبر داد و گفت: جزئيات اين طرح كه بيشتر به صورت تذكر لساني و ارشاد انجام مي‌شود، به زودي به خبرنگاران و مردم اعلام مي‌شود.


نظرات:
?
?

کمبود اب در بزرگترین منبع اب ایران

آب يكي از حياتي‌ترين نيازهاي جامعه بشري است كه نقش موثري در بهداشت ، سلامت وتوسعه اقتصادي هر جامعه‌دارد با اين حال برخي‌مناطق روستايي چهارمحال وبختياري همچنان با مشكل كمبود آب آشاميدني مواجه هستند.
بخش "فلارد" از توابع شهرستان لردگان از محرومترين مناطق اين استان است كه ساكنين آن از مشكل كمبود آب آشاميدني سالم اظهار ناخرسندي دارند.
مردم روستايي اين منطقه معتقدند: در شرايطي كه منابع آب فراواني در بخش فلارد وجود دارد و بسياري از مردم روستايي اين بخش با كمبود آب آشاميدني مواجه‌اند، بايد گفت:" آب هست ، اما همت آبرساني نيست".
پل "قرح"، "سندگان"، "دست پاگرد" و"گرداب" ازجمله روستاهاي اين بخش است كه هم‌اينك به طور جدي با مشكل كمبود آب مواجه‌اند.
برخي زنان روستاهاي بخش فلارد روزانه بيش از ‪ ۳۰۰‬ليتر آب براي خوردن و پخت وپز حمل مي‌كنند كه اين وضعيت خستگي مضاعفي را در بردارد.
‪ ۲۸‬روستاي منطقه پشتكوه فلارد نيز از ديگر مناطق روستايي لردگان است كه اهالي‌اين روستاها هم‌اينك به طور جدي با مشكل كمبود آب آشاميدني مواجه‌اند
اهالي اين روستاها مي‌گويند: تنها در ساعات محدودي از شب در روستا آب وجود دارد.
همچنین روستاهای میلاس دهنو اسلام اباد تلماران باغ انار حسین اباد بیشتر ساعات با بی ابی مواجه هستند و تمام مردم این روستاها تا نیمه های شب بیدار هستند که در صورت امدن اب ظروف و تانکرهای ابی رو پر کنند مردم از مشكل كمبود آب آشاميدني به ستوه آمده‌اند و بهداشت آنان در مخاطره قرار گرفته است.
معاون برنامه‌ريزي، آب و فاضلاب چهارمحال و بختياري تصريح كرد: در استان تعداد ‪ ۸۰‬روستا فاقد آب آشاميدني سالم هستند كه صعب العبوربودن راه و كوهستاني بودن محل روستاها امكان آب‌رساني را غير ممكن كرده است./


نظرات:
?
?

سفر رئيس‌جمهور به چهارمحال و بختياري لغو شد

خبرگزاري فارس: استاندار چهارمحال و بختياري از لغو دهمين سفر استاني رئيس جمهور و هيئت دولت به اين استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاري فارس از شهركرد، رجبعلي صادقي عصر امروز در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر افزود: بر اساس برنامه اعلام شده از سوي دفتر رياست جمهوري قرار بود فردا صبح رئيس جمهور پس از انجام يك سخنراني كوتاه در مجلس شوراي اسلامي، دهمين سفر استاني خود را به چهارمحال و بختياري آغاز كند كه به دليل تغيير برنامه‌هاي وي در مراسم افتتاحيه مجلس هشتم اين سفر لغو اعلام شد.
وي افزود: از آنجا كه قرار است در جلسه افتتاحيه مجلس هشتم نمايندگاني از كشورهاي متعدد خارجي حضور يابند، ترجيح رئيس‌جمهور به حضور در اين جلسه تا پايان مراسم افتتاحيه است و از اين رو سفر وي در اين روز به چهارمحال و بختياري عملا منتفي است.
صادقي تصريح كرد: به دليل مشغله‌كاري رئيس‌جمهور در روز پنج شنبه نهم خرداد ماه، زمان دهمين سفر استاني رئيس جمهور و هيئت دولت به استان چهارمحال و بختياري برخلاف روال معمول اين سفرها روزهاي سه‌شنبه و چهارشنبه تعيين شد كه در پي تغيير برنامه حضور رئيس‌جمهور در مراسم افتتاحيه مجلس هشتم در روز سه شنبه، عملا برنامه قبلي سفر به اين استان لغو مي‌شود و امكان تعويق يكروزه آن نيز وجود ندارد.
استاندار چهارمحال و بختياري زمان دقيق سفر رئيس جمهور و هيئت دولت به اين استان را نامشخص دانست و گفت: با توجه به در پيش بودن سالروز ارتحال حضرت امام خميني (ره) قطعا در هفته آينده نيز اين سفر انجام نخواهد شد.


نظرات:
?
?

باز هم درگيري در شهرستان لردگان

به گزارش خبرگزاري خبر لردگان در درگيري عصر ديروز در شهر لردگان كه بين يك طايفه رخ داد متاسفانه چهار نفر كشته (دوزن ودو مرد)وچندين نفر مجروح شدند که البته حالشان رو به ببودی می باشد.
ديروزعصر در حالي كه گروهي از طايفه ي (ِس)براي جشن عروسي راهي مجلس عروسي بودن در بين راه بحث راجب موضوعی مربوط به چند سال پیش بالا گرفت  و دو طرف شروع به درگيري فيزيكي نمودند و چون اسلحه شكاري همراه خود داشتند چند نفر از اين افراد شروع به تيراندازي به طرف مقابل نمودند كه متاسفانه چندين نفر كشته و زخمي شدند. بعد از پايان درگيري فورا مجروحين راهي بيمارستان شدند كه پنج نفر از اين افراد در بين راه جان خود را از دست دادند و به بيمارستان نرسيدند .
هم اكنون عده اي از مجروحين در بيمارستان شهداي لردگان بستري هستند و بعضي از اين مصدومين كه حالشان وخيم است به بيمارستان هاي مركزاستان اعزام شدند.
این اخبار فقط به نقل از خبرگزاری های رسمی می باشد  
اخبار مربوط به اين قسمت:
اژانس خبري تفتان:درگیریهای لردگان دستکم چهار کشته بر جای گذاشت
سایت حکومتی بازنویس: منابع آگاه از بروز درگیری در شهرستان لردگان چهارمحال وبختیاری و کشته و زخمی شدن تعدادی از بومیان این منطقه خبر دادند. این منابع، کشمکشهای انتخاباتی را عامل وقوع این درگیری دانسته اند. یک مسوول آگاه با تایید خبر درگیری گفت، در این درگیری حدود چهار نفر کشته و حدود پنج نفر زخمی شده اند. وی که خواست نامش درخبر ذکر نشود، افرود، برای جلوگیری از ادامه درگیری ، نیروهای امنیتی وانتظامی با حضور در منطقه وارد عمل شده اند . در همین حال منابع آگاه محلی تعداد زخمی شدگان این درگیری را بیش از 20 نفر ذکر کرده اند که حال یکی از زخمی شدگان وخیم اعلام شده است .
راديو زمانه:پنج کشته در درگیری‌های انتخاباتی لردگان

درگیری مسلحانه انتخاباتی در شهر لردگان از توابع استان چهارمحال و بختیاری پنج کشته و بیش از ۱۲ زخمی برجای گذاشت.

مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم در این شهر از سوی فرمانداری این شهر باطل اعلام شده است، اما شورای نگهبان هنوز آن را تائید نکرده است.

براساس گزارش روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری، این درگیری صبح روز گذشته بین طایفه بامیری بر سر حمایت از دو نامزد‌ انتخاباتی روی داد که بر اثر آن سه زن و دو مرد کشته شدند.

شهر لردگان با ۱۷۷ هزار نفر جمعیت در ۱۶۰ کیلومتری استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد و دارای یک نماینده درمجلس شورای اسلامی است.

براساس این گزارش، نام کشته‌شدگان این حادثه چنین اعلام شده است: «لطف‌الله عزت‌خوا، خورشید عزت‌خوا، نازی بامیری، زهرابیگم بامیری و سعادت بامیریی.»

تمام کشته‌شدگان با اسلحه گرم از پای درآمده‌اند.

حال عمومی فرد دیگری به‌نام علی حسنی و همسرش وخیم گزارش شده است.

هفته‌گذشته با اعلام ابطال نتایج انتخابات، درگیری‌هایی در این شهر روی داده بود.

شهر لردگان در استان چهارمحال و بختیاری، از جمله شهرهایی است که ترکیب جمعیتی عشایری دارد.
خبرگزاري اريا:نا آرامي در لردگان
شنيده شده كه‌ جمعي از مردم لردگان در اعتراض به انتشار اخبار غير موثق مبني بر ابطال نتايج انتخابات لردگان تجمع كرده‌اند. به گزارش سحام (سايت حزب اعتماد ملي) اين تجمع با حضور نيروي انتظامي به پايان رسيده است.


نظرات:
?
?

کتاب شهر لردگان بزودي راه اندازي مي شود

به منظور گسترش فرهنگ کتابخواني به ويژه در زمينه ديني و معارف اسلامي، يک واحد کتاب شهر در شهرستان لردگان راه اندازي مي شود.

به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي چهارمحال و بختياري:حجت الاسلام بت شکن رياست اداره تبليغات اسلامي لردگان از افتتاح يک واحد کتاب شهر اين شهرستان در ماه آينده خبر داد.

بت شکن گفت:اين واحد کتاب شهر در مساحتي بالغ بر 50 متر مربع، جنب اداره کل تبليغات اسلامي شهرستان لردگان افتتاح و آماده ارائه خدمات فرهنگي به مردم عزيز است


نظرات:
?
?

رفع محروميت از لردگان

به گزارش خبرنگار اعزامي موج به استان چهار محال وبختياري ،‌ يكي از طرح هايي كه در دور اول سفر رئيس جمهور به استان چهار محال و بختياري به تصويب رسيد طرح مسكن مهر شهرستان لردگان است.
اين پروژه كه در مساحتي بالغ بر 6/12 هكتار احداث مي شود شامل 600 واحد مسكوني خواهد بود.
با توجه به رفع محروميت از لردگان و احداث زيرساخت هاي مناسب در اين شهرستان ، ‌رشد جمعيت با آمار و ارقام خيره كننده اي در حال افزايش است و حتي مهندس رجب علي صادقي ،‌استاندار چهار محال و بختياري اظهار كرده كه سال پيش رشد جمعيت اين شهرستان به 18 درصد رسيده است.
براي اجراي طرح مسكن مهر كه تا كنون 60 درصد پيشرفت فيزيكي داشته ،‌ 15 ميليارد ريال نياز بوده كه تا كنون 8 ميليارد ريال آن تامين اعتبار شده است.
يكي ديگر از طرح هايي كه براي شهرستان لردگان فوق العاده حائز اهميت بوده پروژه آبرساني مجتمع شيراني و شهرك هاي حاشيه لردگان است.
منبع تامين آب اين طرح از چاه بوده و آب مورد نياز 10 روستا را تامين مي كند.اعتبار مورد نياز براي اين طرح6 هزار و 439 ميليون ريال بوده كه تا كنون 3 هزار و 769 ميليون ريال براي آن هزينه شده است.
همچنين بيمارستان حضرت امام رضاي اردل و حضرت امام جواد ناغان از ديگر پروژه هايي بوده اند كه با سفر احمدي نژاد روند توسعه و تكميل آنها با شتاب بيشتري صورت گرفته است.
اين بيمارستان ها با 64 تخت فعال (هر بيمارستان 32 تخت فعال) و با دارا بودن چهار بخش اصلي(جراحي عمومي-داخلي و قلب-اطفال و نوزادان-زنان و زايمان ) تاسيس گرديده است و در كنار اين بخش هاي اصلي داراي بخش هاي اورژانس و فوريتها-مراقبت هاي ويژه- اتاق عمل هاي فعال و ريكاوري-دياليز-تالاسمي-زايشگاه شبانه روزي است كه مستقيما زير نظر متخصصان زنان و زايمان اداره مي شود.
بيمارستان اردل در مساحتي حدود 57 هزار متر مربع ساخته شده كه شروع عمليات اجرايي آن از 1378 بوده و در سال 1386 به بهره برداري رسيده است. ميزان اعتبار هزينه شده در بخش ساختمان و تاسيسات حدود 17 ميليارد ريال بوده و هزينه هايي كه دربخش تجهيزات پزشكي تا كنون صرف شده بالغ بر 7 ميليارد ريال بوده است.
بيمارستان ناغان نيز در زميني به مساحت 60 هزار و 765 متر مربع ساخته شده كه آغاز عمليات اجرايي آن در سال 1378 بوده و سال بهره برداري از آن 1386 بوده است.
ميزان اعتبار هزينه شده در بخش ساختمان و تاسيسات حدود 17 ميليارد ريال بوده و اعتبارات تخصيص يافته براي تجهيزات پزشكي نيز حدود 7 ميليارد ريال است.
پروژه احداث محور لردگان-منچ- بيدله نيز يكي از طرح هاي راهبردي استان چهار محال و بختياري است كه يكي از رينگ هاي مهم ارتباطي اين استان در محور اتصال خوزستان- چهارمحال وبختياري- اصفهان است.
آغاز عمليات اجرايي اين پروژه سال 81 بوده كه اعتبار مورد نياز براي تكميل اين طرح 300 ميليارد ريال مي باشد.
تا كنون 200 ميليارد ريال در اين پروژه هزينه شده و پيشرفت فيزيكي آن به حدود 70 درصد رسيده است.
طرح توسعه باغات عمان ساماني از ديگر پروژه هاي مهم استان چهارمحال و بختياري است كه در سفر اول رياست جمهوي به تصويب رسيده است.
اين طرح كه 1600 هكتار از باغات اين استان را در بر مي گيرد آب را تا 5/9 كيلومتر منتقل كرده و آن را به ارتفاع 540 متري مي رساند.
كل اعتبار هزينه شده براي اين پروژه 50 ميليارد ريال بوده و پيشرفت فيزيكي آن تا كنون به 100 درصد رسيده است.
از ديگر برنامه هاي درماني كه در اين استان به بهره برداري رسيده است بيمارستان آيت الله كاشاني بوده كه در سه فاز طراحي شده است.
فاز اول اين پروژه 21 هزار و 700 متر مربع زيربنا داشته و فاز دوم آن 3000 متر زير بنا دارد و فاز سوم آن شامل حصار كشي و ديوار كشي خواهد بود.
عمليات ساخت اين بيمارستان از سال 1378 آغاز شده اما پيشرفت فيزيكي اين پروژه تا سال 84 تنها 9 درصد بوده است.
با سفر دولت عدالت گستر به اين استان و اختصاص اعتبار مورد نياز پيشرفت كار اين واحد درماني به حدود 72 درصد رسيده است و انتظار مي رود بهره برداري از اين بيمارستان سال آينده به پايان برسد.
برآورد اعتبار اوليه براي ساخت اين طرح 14 ميليارد تومان بوده كه تا امروز 8 ميليارد تومان آن تامين اعتبار شده است.
در روند اجرايي اين پروژه 130 فرصت شغلي ايجاد شده و پس از پايان طرح 800 پرسنل در اين بيمارستان مشغول به كار خواهند شد.
از ديگر پروژه هاي عمراني در حال احداث در اين استان طرح كلينيك شهر كرد بوده كه وظيفه آن درمان بيماران سرپايي است.ساختمان قديمي اين كلينيك در سال 1350 ساخته شده كه به شدت فرسوده و مستهلك است.
بعد از سفر هيئت دولت به اين استان ،‌براي ساخت اين كلينيك جديد مبلغ 75/1 ميليارد تومان تخصيص يافته و از مرداد ماه 86 عمليات اجرايي آن آغاز شده كه تا كنون 28 درصد پيشرفت فيزيكي داشته و انتظار مي رود تا پايان سال جاري عمليات بهره برداري از آن آغاز شود.


نظرات:
?
?

نمازگزاران نماز جمعه لردگان از شوراي نگهبان تقدير كردند

خبرگزاري فارس: جمعي از نمازگزاران نماز جمعه اين هفته لردگان با امضا طوماري از اقدام شوراي نگهبان در ابطال انتخابات دور دوم مجلس هشتم در اين شهرستان تقدير كردند.
به گزارش خبرگزاري فارس از لردگان، در بخشي از اين طومار آمده است: پس از سال ها انتظار توقع مردم اين بود كه با تخلفات و اقدامات خودسرانه‌اي كه بعضي از انتخابات گذشته به آن عادت كرده بود، برخورد شود كه خوشبختانه شوراي محترم نگهبان با نظر به اينكه در انتخابات اخير مجلس عده‌اي با اعمال زور و زر و تزوير و بدون توجه به رأي مردم اعمال نفوذ كرده و انتخابات را مملو از تخلفات گوناگون كردند، برخورد شايسته انجام داد.
در ادامه با بيان اينكه بروز تخلفاتي از قبيل تطميع افراد خاص با پرداخت پول‌هاي كلان و وعده پست و مقام، تهديد جاني افراد، تهديد و تخريب رقبا، جابجايي غير قانوني تعرفه هاي راي،آرا تكراري، تهديد به قتل بازرسين، ورود شناسنامه از شهرستان‌ها و استان‌هاي مجاور و تبليغات پس از موعد كه منجر به درگيري و قتل يك نفر نيز شد، براي همه مردم محرز و مشخص است، آمده است: اميد است در آينده افرادي با قيمت‌گذاري بر روي ساير افراد و پرداخت پول هاي كلان و بادآورده باعث هتك حرمت و بي احترامي به راي واقعي مردم نشوند.
نمازگزاران نماز جمعه اين هفته لردگان همچنين در اين طومار با تقدير از اقدامات فرماندار اين شهرستان اظهار اميدواري كرده‌اند كه با ابطال انتخابات اين دوره از مجلس، مردم در انتخابات بعدي حضور قانونمند داشته و مسئولان نظارتي و اجرايي شاهد اين مطلب باشند كه كه انتخابات در اين شهرستان بر مبناي هر نفر يك راي انجام مي شود.

نظرات:
?
?

قطع بی رویه درختان در منطقه گهمال میلاس

به گزارش خبرگزاری خبر لردگان مدتیست که قطع درختان منطقه ای در پنج کیلومتری شهر لردگان به نام گهمال شروع شده و وقتی که هیچ گونه مزاحمتی برای اینکار وجود نداشت شروع به قطع بی رویه و حمل با کامیون ونیسان کرده اند ومتاسفانه هیچ خبری از جنگلبانی منطقه نیست و این افراد سود جو خیلی راحت به قطع درختان ادامه می دهند.
این در حالیست که این منطقه جنگلی جز مناطق مورد حفاظتی شهرستان هست و در نزدیکی شهر لردگان قرار دارد و جایکه در این منطقه نزدیک مرکز  اینگونه جنگلها را نابود می کنند ایا در جاهای که از لحاظ امکانات رفاهی ودشواری جاده ای، می شود انتظار وتوقع داشت که از ان مناطق مورد حفاظت قرار گرفته شود

 

 


نظرات:
?
?

درد دلهاي يك دانش آموز محروم چهار محال و بختياري با رييس جمهوري

دختر نوجواني كه به خاطر نبود مدرسه در شهرك محل زندگي خود در استان چهار محال و بختياري فعلا از ادامه تحصيل بازمانده،درد دل‌هاي بي‌ريا و صادقانه‌اي با رييس جمهوري داشت كه شنيدني است.

محبوبه خالدي ‪۱۶‬ساله ساكن شهرك ناقان از توابع شهرستان لردگان مهترين نياز شهرك محل زندگي شان را يك دبيرستان دخترانه و يك مسجد عنوان كرد و گفت : ما به علت دوري و محروميت امكان اينكه هر روز براي ادامه تحصيل به شهرستان لردگان برويم ، نداريم.

او در گفت و گويي صميمانه به خبرنگار ايرنا كه براي بازديد از پيشرفت مصوبات دولت به استان چهار محال و بختياري رفته بود، گفت : در ابتداي امسال مدت يك ماه براي ادامه تحصيل به دبيرستاني در شهر لردگان رفتم اما بعد از يك ماه ، سرويسي كه ما را به شهر لردگان مي‌برد ديگر نيامد و خانواده ام هم توان پرداخت هزينه اياب و ذهاب نداشتند و فعلا از تحصيل باز مانده ام .

وي تصريح كرد : بدون تعارف و ريا مي‌گويم دوست دارم يك مسجد در شهرك مان ساخته شود چرا كه ما هم مانند ديگر مردم ايران دوست داريم مسجدي داشته باشيم تا بتوانيم با حضور در آن با خدا حرف بزنيم و راز و نياز كنيم.

اين دختر نوجوان هنگامي كه خبرنگار ايرنا از او پرسيد از شخص رييس جمهوري چه مي‌خواهي ، چند لحظه سكوت كرد و گفت : صادقانه و بي‌ريا مي‌گويم ، درجه اول از خدا سلامتي رييس جمهوري را مي‌خواهم چرا كه او ياور و حامي محرومان است در درجه دوم همانگونه كه اول صحبت هايم گفتم، ساخت يك مدرسه و يك مسجد.

ما از آقاي رييس جمهوري خيلي تشكر مي‌كنيم چرا كه او رييس جمهوري است كه به همه نقاط محروم كشور سفر مي‌كند و به درد دل‌ها و مشكلات مردم مستضعف كه رنج هايشان هم كم نيست گوش مي‌دهد و براي رفع گرفتاريهايشان تلاش مي كند.

هنگامي كه اين دختر نوجوان با خبرنگار اعزامي ايرنا به چهار محال و بختياري گفت و گو مي‌گرد تعداد زيادي از مردم شهرك از جمله زنان ، دور ما حلقه زدند و هر كسي مشكلاتش را مي‌گفت ، يكي درخواست وام داشت ، يكي ديگر نامه‌اي براي رييس جمهوري نوشته بود و مي‌خواست كه حتما نامه‌اش به رييس جمهور برسد و ديگري مي‌گفت من بي‌سرپرست هستم و تقاضاي شغل و سرپناه از آقاي احمدي نژاد دارم.

اين خانم‌ها براي گفتن مشكلاتشان گوي سبقت را از هم مي‌ربودند و گاها با هم حرف مي‌زدند كه من متوجه برخي از خواست هايشان نمي‌شدم .

به آنها عرض كردم كه من خبرنگار هستم و تنها مي‌توانم در قالب يك گزارش درخواست‌ها ومشكلات شما را به گوش دولتمردان برسانم .

يكي از آنها با صداي بلند به من گفت : هر كي مي‌خواهي باش ، اما بدان كه ما مي‌دانيم رييس جمهور با هر مسوول و يا كارشناسي كه براي رفع مشكلات مردم محروم تلاش نكند، برخورد خواهد كرد ، شما اگر خبرنگاري، موظف هستي خواسته‌هاي ما را به گوش رييس جمهوري برساني .

من تازه متوجه شدم كه انجام سفرهاي استاني و حضور رييس جمهور و اعضاي هيات دولت در شهرها ، بخش‌ها و حتي برخي روستاها، تا چه اندازه مردم را نسبت به مطالباتشان حساس كرده چرا كه با جديت و انگيزه خواسته هايشان را مطرح و جواب قانع‌كننده مي‌خواهند و به ياد يكي از مسولين افتادم كه گفت بعد از آقاي احمدي نژاد كار كردن براي رييس جمهور بعدي دشوار خواهد بود چرا كه از اين به بعد مردم با جديت و سماجت به دنبال احقاق حقوق و مطالباتشان خواهند بود.

گفتني است تعداد زيادي از مردم اين شهرك با خبرنگاران اعزامي از تهران كه براي پيگيري مصوبات سفر استاني دولت به همراه مشاوران رسانه‌اي و مطبوعاتي رييس جمهوري به اين استان سفر كرده بودند، به گفت و گو نشسته و مشكلات و خواسته‌هاي خود را مطرح كردند.

جان طلا خالدي، زمان خالدي، فضل الله خالدي و ادعيه موسوي و علي رضا كريمي از جمله كساني بودند كه با خبرنگار اعزامي ايرنا مسايل و مشكلات خانواده‌ها و شهرك محل سكونتشان را مطرح كردند.

اما آنچه كه مهم بود صحبت‌هاي محبوبه خالدي بود كه از سر صدق و بي‌آلايشي مطرح شد كه باعث شد خبرنگاران اين موضوع را مشاوران رييس جمهوري و استاندار در ميان بگذارند و رجبعلي صادقي استاندار چهار محال و بختياري قول داد كه در اسرع وقت براي رفع مشكلات مردم اين شهرك اقدام كند.

تعداد زيادي از اهالي شهرك ناقان نيز نامه‌هاي خود را به مشاوران رييس جمهوري دادند تا خواسته هايشان به گوش دولتمردان برسد.


نظرات:
?
?

بازتاب گسترده خبرگزاریهای کشور در مورد ابطال انتخابات شهرستان

آفتاب: روابط عمومی شورای نگهبان اعلام کرد، این شورا خبری مبنی بر ابطال نتایج انتخابات لردگان منتشر نکرده‌است.

در‌حالی‌که برخی منابع خبری به نقل از مسئولان دولتی محلی لردگان خبر از ابطال نتایج انتخابات لردگان می‌دهند، یکی از مسئولان روابط عمومی شورای نگهبان، در گفتگو با خبرنگار سیاسی آفتاب، اعلام کرد که فرمانداری لردگان، سخنگوی این شورا محسوب نمی‌شود و هر تصمیمی که این شورا در مورد مسائل مختلف اتخاذ کند از طریق سخنگوی شورای نگهبان و یا بر روی پایگاه اطلاع رسانی این شورا به اطلاع عموم خواهد رسید.

گفتنی است برخی منابع خبری امروز از قول فرماندار شهرستان لردگان در استان چهارمحال و بختیاری اعلام کردند نتایج انتخابات دور دوم هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان لردگان باطل اعلام شده‌است.

فرماندار شهرستان لردگان در استان چهارمحال و بختیاری اعلام كرد: نتایج انتخابات دور دوم، هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان لردگان باطل اعلام شد.
حسن علی جعفری، در گفتگو با ایسنا افزود: با توجه به وجود تخلفات انتخاباتی در برگزاری دور دوم انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در این حوزه انتخابیه، نتایج انتخابات باطل اعلام شد. وی گفت: در جمعه هفته گذشته نیز برخوردهای مختصری در شهر آلونی به وجود آمد كه خوشبختانه آسیبی به كسی وارد نشد. جعفری، همچنین از برخی مطبوعات كه به اعتقاد او بدون دلیل به نتایج انتخابات حوزه انتخابیه شهرستان لردگان دامن می زنند، ابراز گله مندی كرد و گفت: تیم ویژه شورای نگهبان پس از بررسی های انجام شده در خصوص آرای این حوزه انتخابیه، نتیجه انتخابات را باطل اعلام كرد. به گفته وی، با توجه به ابطال نتایج انتخابات، تكلیف نماینده شهرستان لردگان در انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی مشخص خواهد شد

جهان نیوز"به گزارش «جهان»، حسنعلي جعفري امروز در گفتگو با فارس افزود: در نامه‌اي كه امروز از سوي وزارت كشور خطاب به اين فرمانداري ارسال شد، با استناد به نامه شماره 87/30/25924 مورخ 29 ارديبهشت 1387 شوراي نگهبان، مرحله دوم هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخايبه لردگان از نظر اين شورا باطل اعلام شده است.

بر اساس اين گزارش، انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حوره انتخابيه لردگان با حرف و حديث‌هاي بسياري همرا بود كه با بازشماري آراي برخي شعب توسط بازرسان اين استان و بازرسان شوراي نگهبان وقوع تخلفات گسترده در اين انتخابات به اثبات رسيد.

آفتاب: سیدمحمدطاهر حسینی کاندیدای مرحله اول حوزه انتخابیه لردگان در انتخابات مجلس هشتم،گفت: «بنده خودم یک اصولگرا هستم ولی میزان رای ملت است و در لردگان این شائبه ایجاد شده که یک عده‌ای نمی‌خواهند که آقای علی‌پور به مجلس راه پیدا کند».

سیدمحمدطاهر حسینی کاندیدای مرحله اول حوزه انتخابیه لردگان در گفتگو با خبرنگار سیاسی آفتاب در پاسخ به سوالی مبنی بر علت ابطال انتخابات حوزه انتخابیه لردگان در مرحله دوم محلس شورای اسلامی،گفت: «هیات اجرایی شهرستان و بازرسینی که از تهران

سفر رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد که قرار بود در هفته جاری به استان چهارمحال و بختیاری صورت بگیرد به خاطر ابطال انتخابات لردگان لغو شده است ....

 

برای بررسی انتخابات این حوزه آمده‌اند معتقدند که تخلفات از هر دو طرف وجود داشته است و بیشتر تخلفات نیز از سوی دیگر بوده که رای نیاورده است و عده‌ای نمی‌خواهند که آقای علی‌پور که حایز اکثریت آرا شده به مجلس راه پیدا کند».

حسینی افزود: «آقای علی‌پور حتی مرحله اول هم رای آورده بود ولی رقبا انتخابات را به مرحله دوم کشاندند و بعد هم که انتخابات را باطل کردند و علت ابطال انتخابات هم این است که به خاطر یکسری مسائل، این شائبه ایجاد شده که عده‌ای از مسئولان شهر معتقدند که ایشان نباید به مجلس راه پیدا کند».

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اقدامات مردمی برای جلوگیری از ابطال آرا و صیانت از حقوق مردم، گفت: «من خودم اصولگرا هستم ولی میزان رای ملت است و با اینگونه اقدامات نسنجیده مسئولان انتخابات، مردم نگران شدند و در منطقه «خان میرزا» که زادگاه آقای علی‌پور است یکسری درگیری‌هایی به وجود آمد و بعد از آن برق منطقه لردگان قطع شد و در حال حاضر در لردگان نه برق و نه آب وجود ندارد و عده‌ای می‌گویند که یکی از دکل‌های برق فشار قوی را انداخته‌اند و کسی هم توضیحی در این باره نمی‌دهد».

وی در تشریح مشکلات مردم در اثر قطعی برق گفت: «مردم واقعاً در

در منطقه «خان میرزا» که زادگاه آقای علی‌پور است یکسری درگیری‌هایی به وجود آمد و بعد از آن برق منطقه لردگان قطع شد....

 

مضیقه هستند و بسیاری از از مغازه‌داران و خانواده‌ها دچار ضرر می‌شوند و مواد غذایی لازم در دسترس مردم نیست».

حسینی درباره صحت تجمع بعضی از اهالی لردگان در تهران گفت: «حدود دویست ‌تا سیصد نفر از خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان برای بیان مشکلات منطقه و تخلفات صورت گرفته از سوی مسئولان انتخابات به نهادهای عالی نظام در تهران مراجعه کرده‌اند تا به خواسته آن‌ها رسیدگی شود».

وی اضافه کرد: «اوضاع منطقه واقعاً نگران کننده است و مردم برخی مسؤولان را مقصر می‌دانند که اقدامی نسنجیده انجام داده‌آند و اینجا منطقه عشیره‌ای و قبیله‌ای است و باید به فکر مردم بود».

وی در خصوص تعداد افراد زخمی در درگیری‌های لردگان گفت: «عده کثیری از مردم در خیابان تجمع و نسبت به رسیدن به خواسته‌های خود تحصن کردند و می‌گویند اگر قرار بود کسی را خودتان به مجلس بفرستید پس چرا انتخابات برگزار کردید و نسبت به این تخلفات و پایمال شدن حق خودشان معترض هستند».

لازم به ذکر است شنیده‌ها حاکی است سفر رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد که قرار بود در هفته جاری به استان چهارمحال و بختیاری صورت بگیرد به خاطر ابطال انتخابات لردگان لغو شده است ولی مسئولین دلایل دیگری را برای این موضوع عنوان می‌کنند

بازیاب"بر اساس اين گزارش، انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حوره انتخابيه لردگان با حرف و حديث‌هاي بسياري همرا بود كه با بازشماري آراي برخي شعب توسط بازرسان اين استان و بازرسان شوراي نگهبان وقوع تخلفات گسترده در اين انتخابات به اثبات رسيد.
فرماندار شهرستان لردگان از ابطال انتخابات مرحله دوم مجلس هشتم در اين شهرستان خبر داد.
 
حسنعلي جعفري امروز در گفتگو با فارس افزود: در نامه‌اي كه امروز از سوي وزارت كشور خطاب به اين فرمانداري ارسال شد، با استناد به نامه شماره 87/30/25924 مورخ 29 ارديبهشت 1387 شوراي نگهبان، مرحله دوم هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخايبه لردگان از نظر اين شورا باطل اعلام شده است.
بر اساس اين گزارش، انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حوره انتخابيه لردگان با حرف و حديث‌هاي بسياري همرا بود كه با بازشماري آراي برخي شعب توسط بازرسان اين استان و بازرسان شوراي نگهبان وقوع تخلفات گسترده در اين انتخابات به اثبات رسيد.

خبرگزاری فارس"حسنعلي جعفري امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در لردگان افزود: در نامه‌اي كه امروز از سوي وزارت كشور خطاب به اين فرمانداري ارسال شد، با استناد به نامه شماره 87/30/25924 مورخ 29 ارديبهشت 1387 شوراي نگهبان، مرحله دوم هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخايبه لردگان از نظر اين شورا باطل اعلام شده است.
بر اساس اين گزارش، انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حوره انتخابيه لردگان با حرف و حديث‌هاي بسياري همرا بود كه با بازشماري آراي برخي شعب توسط بازرسان اين استان و بازرسان شوراي نگهبان وقوع تخلفات گسترده در اين انتخابات به اثبات رسيد.

البرزنیوز" در استان چهارمحال و بختياري خبر مي رسد به دنبال ابطال انتخابات اين حوزه انتخابيه طرفداران فرد منتخب به خيابان ها ريخته و با تظاهرات به اين اقدام شوراي نگهبان اعتراض كردند. فردي كه نام وي در پايان مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم به عنوان منتخب حوزه انتخابيه لردگان اعلام شد از جناح اصلاح طلبان بود.


نظرات:
?
?

بیست ساعت شهرستان در خاموشی مطلق

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا): قطع شبكه برق شهرستان لردگان از توابع چهارمحال وبختياري ، مشكلاتي را براي مردم اين شهرستان ايجاد كرده است.
گزارشهاي دريافتي حاكي است، شبكه سراسري برق اين شهرستان 177 هزارنفري از شب گذشته تاكنون در تمام نقاط و بخشهاي اين شهرستان قطع مي باشد.
به گزارش ايرنا، قطع برق باعث ايجاد مشكلاتي براي نانواييها، جايگاههاي سوخت واختلال در روند برخي فعاليت هاي اقتصادي،بانكي و اداري شده است.
بدنبال قطع جريان برق، جريان آب آشاميدني بسياري از مناطق اين شهرستان نيز قطع شده است.
برغم تماس خبرنگار ايرنا، مسوولان شركت برق چهارمحال وبختياري و شهرستان لردگان درخصوص علت قطعي سراسري برق در شهرستان لردگان هنوز اظهارنظري نكرده اند.
قطع جريان برق از نيمه شب گذشته تاكون باعث تعطيلي جايگاه‌هاي سوخت و ايجاد اختلال در روند حمل و نقل شده است.

قطع جريان آب، تعطيلي نانوايي‌ها و اختلال در روند فعاليت‌هاي اداري از ديگر پيامدهاي قطع جريان برق در شهرستان لردگان بوده است.
البته به گفته شایعاتی که در شهر وبین مردم هست بی ربط به ابطال کردن انتخابات نمی باشد البته به گفته خبرهای غیر رسمی گفته می شود براثر انهدام یک یا چند دکل برق باعث شد که برق شهرستان برای مدتی قطع بشود و این درحالیست که به شخصا برای اطلاع رسانی به مردم عزیز به اداره برق شهرستان مراجعه کردم ولی متاسفانه هیچ کس حاضر به جواب دادن سئوالات نشده اند ودر اخر که به زحمت توانستم با اقای ویسی یکی از کاکنان اداره برق صحبت کنم بعد از تماس با اقای هارونی رییس محترم اداره برق چنین گفتند که ایشان از هر گونه جوابگوی به خبرگزاری ها مارا منع کردند و هیچ گونه جواب دیگری نداده اند.
حسنعلي جعفري" روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: قطع جريان برق به دنبال سقوط دكل برق در حوالي منطقه دوراهان (پل كره بس) در مرز بروجن و ورودي حوزه جغرافيايي شهرستان لردگان رخ داده است. وي از اعزام اكيپ‌هاي فني شركت برق به‌محل حادثه خبر داد و تسريع در مرمت دكل سقوط كرده را ضروري دانست.

وي گفت:دليل آسيب‌ديدگي دكل هنوز مشخص نيست و كارشناسان شركت برق در حال بررسي اين موضوع هستند.

به گزارش ايرنا، مسوولان شركت برق چهارمحال و بختياري برغم چندبار تماس خبرنگاران ايرنا و گذشت حدود ‪ ۱۰‬ساعت از قطعي جريان برق درباره علت قطع جريان برق اظهارنظر نكرده‌اند.

به گزارش خبرگزاري فارس از شهركرد، افشين اماني مسئول روابط ‌عمومي شركت توزيع برق استان چهارمحال و بختياري با اعلام اين خبر، گفت: برق شبكه سراسري شهرستان لردگان شب گذشته در پي نقص فني در يكي از دكل‌هاي ورودي برق واقع در گردنه كره‌بس شهرستان بروجن و بيشتر روستاها و شهرهاي شهرستان لردگان قطع شد.
وي افزود: بلافاصله پس از وقوع اين حادثه يك اكيپ فني شركت توزيع برق به محل حادثه اعزام شد كه پس از ساعت‌ها كار و تلاش مداوم سرانجام ساعت 20 امروز موفق به وصل مجدد جريان برق شهرستان لردگان شدند.
حسنعلي جعفري فرماندار لردگان نيز در گفتگو با خبرنگار فارس در لردگان، گفت: براي جلوگيري از بروز مشكل در شبكه توزيع آب آشاميدني شهر لردگان از موتورهاي ديزلي استفاده شد و مردم اين شهر امروز بدون هيچ محدوديتي فعاليت‌هاي روزمره خود را دنبال كردند و هم اكنون نيز اوضاع در اين شهرستان كاملاً طبيعي است.

 


نظرات:
?
?

اخرين مطالب